Lumii Tale


Dorința mi-e de neclintit, eu sunt stăpânul Lumii Tale, Demiurg
Golgota coapselor nepetrecute cu buze sfințindu-te sărut o urc
Frământ în palme aspre trupul din coasta mea făcut, caut în el neliniștite pofte de fecioară
Slăvesc înmugurit rotundul sânilor, psalmii iubirii recit cu șoapte arcuindu-ți șoldurile de vioară
Ți-aprind dorințe nemărturisite în pântecul altar, sunt tainic, glasul gândurilor mute
Dau binecuvântări cu gura lăcomindu-se, las gura ta oriunde vrea să mă sărute
Te-ascund în brațe, îmbrățișări mărturisindu-ne păcat divin
Te iert, mă ierți, ne scufundăm unul într-altul, ne botezăm în unul pentrul altul chin
Mă furișez în tine, în tine patima creației în apa vieții izvorăsc și curg
Eu sunt stăpânul Lumii Tale, nebun Amor închipuit de tine, și transformat în Demiurg

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: