Nebun de verde


Îi urmărise multe
Anotimpuri
Buzele
Să le învețe
Joaca
De l-ar fi prins
În ea
Ar fi câștigat-o
Printre dojeni
Chemări ascunse
Mângâindu-i abia
Atins
Din vârfurile degetelor
Sânii
Li s-ar fi apropiat
Destul
Să le înhațe cu gura
Butonii
Descheindu-i coapsele
Între care i-ar fi lunecat
Obrajii
Înflorind-o
Pierzându-i
Mințile
Nebun
De verde

  1. #1 by doar verde on 12 June 2017 - 12:15

    Are verdele o putere nemaiîntâlnită (între anotimpuri), de a absorbi minţile unora din noi! Cu o vrajă neştiută de muritori, reuşeşte să mâzgălească cerul inimii omului, să îi torsioneze baierele minţii şi să îl ducă în adâncul crud al verdelui din ochi (unde să îl şi înnece). Buzele, sânii, zâmbetul, învăța-vor să se ferească din calea lui, sau mai degrabă, să îi iubească nebunia!

    • #2 by Domnul Bob on 12 June 2017 - 17:03

      Să-i piardă mințile, și cu ce bucurie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: