u-ne


Vorbește lumea că te-aș fi iubit
Cu flămânzeala degetelor
Neduse la școală
Că nu mi-ar fi fost îndeajuns
Poftele gurii
Lăcomii trezite barbar
De nici ochii săturându-mi-se
De goliciunea
Aromelor
Gustului
Dantelelor
Ascunzându-ți trupul
Înfierbântând
Și umezind
Și înmugurind
Și înfrunzind
Și rodind
u-mă
Al cuvintelor
Și cu ele
Nedusele
Grabnic te-aș fi dezbrăcat
Până la gânduri
Cărora le-aș fi terfelit
În feluri și chipuri
Pielea
Mătase albă și fină
Murdărind-o
Cu un soi de nebărbăție
Nealtoită
Cu lăstari nobili
Tăiați din câmpiile
Elizeelor
Păi
Știe lumea
Că eu toate viețile viitoare
Mi le-am aruncat ca pe vreascuri
În focurile Infernului
Că din funinginea lor
Amestecată cu lacrimile
Stoarse vieții ăsteia
În chinuri
Am umplut călimara sufletului
Și cu astă cerneală
Am fi scris
Grijaniile rodind
u-ne ?

  1. #1 by cerasela on 10 July 2014 - 10:58

    doar vorbeste lumea ??? minunata…..

    • #2 by Domnul Bob on 10 July 2014 - 11:25

      Câteodată mai și scrie 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: