Apele fecioare


Se fac
Și se desfac
Alianțe
Regi încornorați
Își mai gravează pe sceptru
Câte o cucerire
Uzurpatori complotează
Răsturnând tronuri
Nebuni
Joacă la ruleta istoriei
Soarta
Umanității
Întru credința-ți
Doar eu trudesc
Pe ogoarele Cerului
Grijind ca stelele
Ce ți-am sădit
În negrele-i măruntaie
Să-ți rodească
Lumină
În suflet
Și viață
Sfântă
În pântecul
Niciodată
Primindu-mă
Profet
Iubitor
Botezat în apele-ți
Fecioare

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: