Caligrafie


O glumӑ, o pozӑ
Un dans, o privire, hipnozӑ
Un sӑrut pierdut, din greșealӑ, pe mânӑ
Și noaptea atât de plinӑ de lunӑ.
Un joc, mângâiere pe umerii goi
O lume nӑscutӑ subit doar pentru noi
Degete aspre de pӑrul tӑu mângâiate
Inele în șuvițe cu șoapte îmbrӑcate.
Încӑ un dans, încӑ o glumӑ
În suflet început de furtunӑ.
Emoție tandrӑ, îmbrațișare ascunsӑ
Un zâmbet, strӑlucire de tӑinӑ pӑtrunsӑ
Atingerea ta, miracolul vieții
Uitare de mine, de realitatea tristeții.
Un drum, un alt loc, tot tu, o minune
Dorințӑ ce nu-ți poate spune pe nume.
Încӑ un joc, mângaiere, sfioasӑ privire
Cuvinte rodind, doar pentru tine, iubire.

Și mai apoi, peste timp, buze încleștate plictisite sӑ-mi spunӑ
Înainte de moarte, Noapte Bunӑ.

Un alt drum, și de atunci, în fiecare dimineațӑ
Păstrez dorul, iscӑlit de tine, cu cernealӑ de lacrimi tӑcute pe fațӑ.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: