Egoism


Sînt un egoist. Nu-mi pare nicidecum rӑu, ba chiar mӑ bucurӑ, decӑderea materialӑ a lumii. Cu cât mai puținӑ simțire în lume, cu atât mai valoroasӑ a mea. Chiar dacӑ ai început s-o împӑiezi. Și atârnatӑ de peretele vieții tale tot îți va fi aproape atunci când în lipsӑ de altceva vei fi vrând sӑ-ți verși disprețul pe Ceva.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: