Suavă Tu


Nicicând nu te-am gӑsit mai suavӑ decât acum când savurez neprezența ta acolo unde altӑdatӑ umpleai abisul disperӑrii mele cu lacrimi de moarte. Dulce împlinire a niciodatӑ ajunsului de tine. Sӑ fie din cauzӑ cӑ peste halucinația adulației dependența de tӑcerea ta s-a cronicizat într-o mângâiere nevreodatӑ terminatӑ ?

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: